«ناگفته ها…» این شاید مهم ترین دلیل ما برای تهیه این گزارش بود. احتمالا خیلی از شما مثل خود ما دوست داشتید ناگفته هایی از زندگی مرتضی پاشایی را بدانید؛ برای همین در آخرین روزهای سال نود و سه همراه با «مریم قاسمی» به مزار مرتضی پاشایی رفتیم و در طول مسیر بهشت زهرا با کسی که می گویند نزدیک ترین عضو گروه به امپراتور بوده به گفتگو پرداختیم…

اولین گفتگوی ویدئویی مریم قاسمی ؛ از اولین دیدار و پیامک تا آخرین وداع با مرتضی پاشایی/قسمت اول…

اولین گفتگوی ویدئویی با مریم قاسمی : داستان آشنایی با مرتضی پاشایی

مریم قاسمی و مرتضی پاشایی

«ناگفته ها…» این شاید مهم ترین دلیل ما برای تهیه این گزارش بود. احتمالا خیلی از شما مثل خود ما دوست داشتید ناگفته هایی از زندگی مرتضی پاشایی را بدانید؛ برای همین در آخرین روزهای سال نود و سه همراه با «مریم قاسمی» به مزار مرتضی پاشایی رفتیم و در طول مسیر بهشت زهرا با کسی که می گویند نزدیک ترین عضو گروه به امپراتور بوده به گفتگو پرداختیم…

 

دانلود 

گردآوری و تنظیم: گروه ۷ گنج

www.7ganj.ir

منبع: ریتم زندگی