انجام پایان نامه مدیریت


هدف از نگارش رزومه معرفی شما از لحاظ معین ات فردی سوابق کاری ، تجربیات ، تحصیلی آکآدم یک و عمومی است ، نوشتن رزومه صحیح میتواند تاثیر زیاد بسیاری در جلب نظر کارفرما داشته باشد.
۱۰ نکته جهت نوشتن رزومه بهتر Top 10 CV Writing Tips


سعی بکنید رزومه خود را زیاد نکنید در یک صفحه تمام موارد را به صورت خلاصه بگنجانید ، دیدن یک رزومه ۳ صفحه ای از دید کارفرما زیاد خوشایند نیست .
سعی بکنید اطلاعات مهم تر را در اول رزومه بیاورید ترتیب توصیه ی ما به این شکل است :
۱- اطلاعات فردی
۲- اطلاعات ارتباط
۳- تحصیلات دانش کده ی
۴- سوابق کاری
۵- دوره های گذرانده
۶- تخصص ها
۷- توضیح ات.
به احتمال زیاد اطلاعات ارتباط حاوی : تلفن همراه تلفن منزل ایمیل را در رزومه خود درج بکنید .شخصی که رزومه شما را میخواند باید بتواند با شما رابطه برقرار نماید.

تحصیلات دانشگاه ی را بنویسید.
سوابق کاری را در شرکـت پروژه هایی که در آن ها بوده اید را به همراه پست و مدت وقتی که مشغول به کار بوده اید را عنوان نمایید به یاد داشته باشید که تنها سوابق کاری مرتبط با شغل درخواست ی را بنویسید ؛ به عنوان مثال در صورتیکه متقاضی شغل حسابداری هستید و سابقا در شغل طراحی گرافیک کار میکردید نیازی به نوشتن تجارب کسب کرده در زمینه طراحی گرافیک ناست .
در صورتیکه دوره هایی را به صورت آزاد گذرانده اید ، نام دوره و مدت وقت دوره را با قید محل تحصیل ( نام مرکز آموزش ) بنویسید.

تمام تخصص هایی که دارید را به صورت تیتر وار بنویسید.
اگر حقوقه خاصی مد نظرتان است آنرا در پارت شرح ات بنویسید ، در اینصورت کارفرما میتواند آسان تر انتخاب نماید . ولی اگر مایلید که مسئله حقوق با کارفرما باشد میتواند در مورد حقوق چیزی ننویسید.
در پارت توضیح ات رزومه علاقمندی ها و نکات برجسته را بنویسید و اگر احساس میکنید میتوانید مسئولیتی بپذیرید آنرا ذکر بکنید ؛ اما باید این نکته را هم بخاطر داشته باشید که از غلو کردن و تعریف از به بپرهیزید.
از نوشتن موارد بد اجتناب بکنید به عنوان مثال از کمپانی قبلی بد گویی نکنید ؛ اینکار دید کارفرما را نسبت به شما خراب می نماید .